یورو / پاپوا گینه نو

EUR/PGK Ask
نرخ فعلی:: 4.1007 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.1007 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.1007 0.1

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / پاپوا گینه نو

در حال حاضر قیمت یورو / پاپوا گینه نو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / پاپوا گینه نو
4.1007 ریال
می باشد

قیمت یورو / پاپوا گینه نو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / پاپوا گینه نو روز گذشته برابر با
4.176 ریال
بود

قیمت یورو / پاپوا گینه نو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / پاپوا گینه نو نسبت به روز گذشته
0.0753 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / پاپوا گینه نو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / پاپوا گینه نو برابر با 4.0967 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / پاپوا گینه نو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.176 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / پاپوا گینه نو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.0967 ریال

قیمت یورو / پاپوا گینه نو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پاپوا گینه نو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 4.176 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.8 درصدی یا 0.0753 ریال یورو / پاپوا گینه نو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / پاپوا گینه نو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پاپوا گینه نو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 4.1686 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.62  درصدی یا 0.0679 ریال یورو / پاپوا گینه نو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / پاپوا گینه نو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پاپوا گینه نو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 4.176 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.8 درصدی یا 0.0753 ریال یورو / پاپوا گینه نو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / پاپوا گینه نو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پاپوا گینه نو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 4.3856 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.49 درصدی یا 0.2849 ریال یورو / پاپوا گینه نو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / پاپوا گینه نو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پاپوا گینه نو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 4.2623 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.79 درصدی یا 0.1616 ریال یورو / پاپوا گینه نو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / پاپوا گینه نو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / پاپوا گینه نو برابر است با 4.4608 ریال که در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / پاپوا گینه نو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / پاپوا گینه نو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / پاپوا گینه نو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پاپوا گینه نو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.62 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / پاپوا گینه نو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پاپوا گینه نو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.8 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / پاپوا گینه نو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پاپوا گینه نو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.49 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / پاپوا گینه نو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پاپوا گینه نو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.79 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پاپوا گینه نو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پاپوا گینه نو، 1.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پاپوا گینه نو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پاپوا گینه نو، 1.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پاپوا گینه نو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پاپوا گینه نو،  1.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پاپوا گینه نو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پاپوا گینه نو،  1.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پاپوا گینه نو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پاپوا گینه نو،  1.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پاپوا گینه نو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پاپوا گینه نو،  1.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پاپوا گینه نو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پاپوا گینه نو،  1.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / پاپوا گینه نو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی