یورو / سول پرو

EUR/PEN Ask
نرخ فعلی:: 4.6658 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.6658 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.6658 0.01
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۱۰:۰۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.6658 19:10:00 0.0006 0.01% 0.0005 0.01% 0.0007 0.02% 0.0611 0.3342
4.6652 18:43:49 0.0084 0.18% 0.0011 0.02% 0.0001 - 0.0617 0.3348
4.6568 18:29:59 0.0169 0.36% 0.0095 0.20% 0.0083 0.18% 0.0701 0.3432
4.6737 18:04:58 - - 0.0074 0.16% 0.0086 0.18% 0.0532 0.3263
4.6737 18:04:58 0.013 0.28% 0.0074 0.16% 0.0086 0.18% 0.0532 0.3263
4.6607 17:29:58 0.0043 0.09% 0.0056 0.12% 0.0044 0.09% 0.0662 0.3393
4.6564 17:06:00 - - 0.0099 0.21% 0.0087 0.19% 0.0705 0.3436
4.6564 17:05:59 0.0118 0.25% 0.0099 0.21% 0.0087 0.19% 0.0705 0.3436
4.6682 16:43:45 0.0006 0.01% 0.0019 0.04% 0.0031 0.07% 0.0587 0.3318
4.6676 16:23:44 0.0016 0.03% 0.0013 0.03% 0.0025 0.05% 0.0593 0.3324
4.6692 16:05:39 - - 0.0029 0.06% 0.0041 0.09% 0.0577 0.3308
4.6692 16:05:33 0.0004 0.01% 0.0029 0.06% 0.0041 0.09% 0.0577 0.3308
4.6696 15:44:17 0.0011 0.02% 0.0033 0.07% 0.0045 0.10% 0.0573 0.3304
4.6707 15:23:00 0.0024 0.05% 0.0044 0.09% 0.0056 0.12% 0.0562 0.3293
4.6731 15:04:15 - - 0.0068 0.15% 0.008 0.17% 0.0538 0.3269
4.6731 15:04:14 0.0047 0.10% 0.0068 0.15% 0.008 0.17% 0.0538 0.3269
4.6684 14:43:47 0.0043 0.09% 0.0021 0.05% 0.0033 0.07% 0.0585 0.3316
4.6727 14:05:01 - - 0.0064 0.14% 0.0076 0.16% 0.0542 0.3273
4.6727 14:05:00 0.0039 0.08% 0.0064 0.14% 0.0076 0.16% 0.0542 0.3273
4.6688 13:43:52 0.0012 0.03% 0.0025 0.05% 0.0037 0.08% 0.0581 0.3312
4.67 13:23:08 0.0019 0.04% 0.0037 0.08% 0.0049 0.11% 0.0569 0.33
4.6719 13:04:26 - - 0.0056 0.12% 0.0068 0.15% 0.055 0.3281
4.6719 13:04:25 0.0035 0.07% 0.0056 0.12% 0.0068 0.15% 0.055 0.3281
4.6684 12:23:56 0.0043 0.09% 0.0021 0.05% 0.0033 0.07% 0.0585 0.3316
4.6641 12:06:20 - - 0.0022 0.05% 0.001 0.02% 0.0628 0.3359
4.6641 12:06:17 0.0012 0.03% 0.0022 0.05% 0.001 0.02% 0.0628 0.3359
4.6653 11:23:29 0.0011 0.02% 0.001 0.02% 0.0002 - 0.0616 0.3347
4.6664 11:04:15 - - 0.0001 - 0.0013 0.03% 0.0605 0.3336
4.6664 11:04:15 0.0004 0.01% 0.0001 - 0.0013 0.03% 0.0605 0.3336
4.666 10:23:12 0.0023 0.05% 0.0003 0.01% 0.0009 0.02% 0.0609 0.334
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی