یورو / بولبوا پاناما

EUR/PAB Ask
نرخ فعلی:: 1.2053 0.42
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2053 0.42
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2053 0.42
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۴۲:۴۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / بولبوا پاناما 0.0053 0.0020 0.0181 0.0253 0.1250 0.0165

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2053
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2053
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2053
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2053
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی