یورو / دلار نیوزیلند

EUR/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.6634 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.6634 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.6634 0.11
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۴۲:۳۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.6634 05:42:35 0.0008 0.05% 0.0018 0.11% 0.0022 0.13% 0.0192 0.3366
1.6642 05:21:32 0.0004 0.02% 0.001 0.06% 0.0014 0.08% 0.0184 0.3358
1.6638 05:01:08 - - 0.0014 0.08% 0.0018 0.11% 0.0188 0.3362
1.6638 05:01:08 0.0003 0.02% 0.0014 0.08% 0.0018 0.11% 0.0188 0.3362
1.6641 04:42:35 0.0007 0.04% 0.0011 0.07% 0.0015 0.09% 0.0185 0.3359
1.6648 04:01:17 - - 0.0004 0.02% 0.0008 0.05% 0.0178 0.3352
1.6648 04:01:16 0.0005 0.03% 0.0004 0.02% 0.0008 0.05% 0.0178 0.3352
1.6643 03:42:36 0.0008 0.05% 0.0009 0.05% 0.0013 0.08% 0.0183 0.3357
1.6635 03:21:40 0.0007 0.04% 0.0017 0.10% 0.0021 0.13% 0.0191 0.3365
1.6642 03:01:20 - - 0.001 0.06% 0.0014 0.08% 0.0184 0.3358
1.6642 03:01:16 0.0007 0.04% 0.001 0.06% 0.0014 0.08% 0.0184 0.3358
1.6649 02:21:39 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0007 0.04% 0.0177 0.3351
1.6646 02:01:36 - - 0.0006 0.04% 0.001 0.06% 0.018 0.3354
1.6646 02:01:35 0.0004 0.02% 0.0006 0.04% 0.001 0.06% 0.018 0.3354
1.665 01:42:40 0.0005 0.03% 0.0002 0.01% 0.0006 0.04% 0.0176 0.335
1.6645 01:21:42 0.0003 0.02% 0.0007 0.04% 0.0011 0.07% 0.0181 0.3355
1.6648 01:01:19 - - 0.0004 0.02% 0.0008 0.05% 0.0178 0.3352
1.6648 01:01:19 0.0002 0.01% 0.0004 0.02% 0.0008 0.05% 0.0178 0.3352
1.6646 00:42:59 0.001 0.06% 0.0006 0.04% 0.001 0.06% 0.018 0.3354
1.6656 00:21:59 - - 0.0004 0.02% - - 0.017 0.3344
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی