یورو / دلار نیوزیلند

EUR/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.6609 0.28
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.6609 0.28

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.6609 0.28

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / دلار نیوزیلند

در حال حاضر قیمت یورو / دلار نیوزیلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / دلار نیوزیلند
1.6609 ریال
می باشد

قیمت یورو / دلار نیوزیلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / دلار نیوزیلند روز گذشته برابر با
1.6661 ریال
بود

قیمت یورو / دلار نیوزیلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / دلار نیوزیلند نسبت به روز گذشته
0.0052 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / دلار نیوزیلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / دلار نیوزیلند برابر با 1.6659 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.6673 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.6609 ریال

قیمت یورو / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 آذر 1400  با رقم 1.678 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.01 درصدی یا 0.0171 ریال یورو / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلار نیوزیلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 1.6262 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.13  درصدی یا 0.0347 ریال یورو / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / دلار نیوزیلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 شهریور 1400  با رقم 1.6595 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.08 درصدی یا 0.0014 ریال یورو / دلار نیوزیلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / دلار نیوزیلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 1.6911 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.78 درصدی یا 0.0302 ریال یورو / دلار نیوزیلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 1.7126 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.01 درصدی یا 0.0517 ریال یورو / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / دلار نیوزیلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / دلار نیوزیلند برابر است با 2.7014 ریال که در تاریخ سه شنبه 17 شهریور 1371  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.355379 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 19 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.78 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.01 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلار نیوزیلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار نیوزیلند، 2.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلار نیوزیلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار نیوزیلند، 2.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلار نیوزیلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار نیوزیلند،  2.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلار نیوزیلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار نیوزیلند،  2.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلار نیوزیلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار نیوزیلند،  2.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلار نیوزیلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار نیوزیلند،  2.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلار نیوزیلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار نیوزیلند،  2.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / دلار نیوزیلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی