خبر

یورو / کرون نروژ

EUR/NOK Ask
نرخ فعلی:: 11.5228 0.66
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.5228 0.66

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.5228 0.66

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی