یورو / نایرا نیجری

EUR/NGN Ask
نرخ فعلی:: 474.25 1.93
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 474.25 1.93

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 474.25 1.93

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / نایرا نیجری

در حال حاضر قیمت یورو / نایرا نیجری چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / نایرا نیجری 474.25 ریال می باشد

قیمت یورو / نایرا نیجری روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / نایرا نیجری روز گذشته برابر با 483.4 ریال بود

قیمت یورو / نایرا نیجری نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / نایرا نیجری نسبت به روز گذشته 9.15 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / نایرا نیجری در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / نایرا نیجری برابر با 474.25 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / نایرا نیجری به ثبت رسید چقدر بوده است؟

483.4 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / نایرا نیجری به ثبت رسید چقدر بوده است؟

474.25 ریال

قیمت یورو / نایرا نیجری نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / نایرا نیجری در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 483.4 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.89 درصدی یا 9.15 ریال یورو / نایرا نیجری نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / نایرا نیجری نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / نایرا نیجری در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 469.31 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.05  درصدی یا 4.94 ریال یورو / نایرا نیجری نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / نایرا نیجری نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / نایرا نیجری در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 483.4 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.89 درصدی یا 9.15 ریال یورو / نایرا نیجری نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / نایرا نیجری نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / نایرا نیجری در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 485.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.31 درصدی یا 11.25 ریال یورو / نایرا نیجری نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / نایرا نیجری نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / نایرا نیجری در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 477.8 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.74 درصدی یا 3.55 ریال یورو / نایرا نیجری نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / نایرا نیجری تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / نایرا نیجری برابر است با 507.04 ریال که در تاریخ جمعه 31 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / نایرا نیجری چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / نایرا نیجری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / نایرا نیجری چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / نایرا نیجری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.05 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / نایرا نیجری چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / نایرا نیجری، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.89 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / نایرا نیجری چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / نایرا نیجری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / نایرا نیجری چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / نایرا نیجری، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / نایرا نیجری نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / نایرا نیجری، 1.05 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / نایرا نیجری نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / نایرا نیجری، 1.05 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / نایرا نیجری نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / نایرا نیجری،  1.05 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / نایرا نیجری نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / نایرا نیجری،  1.05 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / نایرا نیجری نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / نایرا نیجری،  1.05 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / نایرا نیجری نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / نایرا نیجری،  1.05 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / نایرا نیجری نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / نایرا نیجری،  1.05 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / نایرا نیجری

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین