یورو / روفیا مالدیو

EUR/MVR Ask
نرخ فعلی:: 18.11 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 18.11 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 18.11 0
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / روفیا مالدیو - 0.0068 0.0966 1.3914 0.9598 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.11
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی