یورو / روفیا مالدیو

EUR/MVR Ask
نرخ فعلی:: 18.131 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 18.131 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 18.131 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / روفیا مالدیو

در حال حاضر قیمت یورو / روفیا مالدیو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / روفیا مالدیو
18.131 ریال
می باشد

قیمت یورو / روفیا مالدیو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / روفیا مالدیو روز گذشته برابر با
18.131 ریال
بود

قیمت یورو / روفیا مالدیو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / روفیا مالدیو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / روفیا مالدیو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / روفیا مالدیو برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / روفیا مالدیو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18.131 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / روفیا مالدیو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18.131 ریال

قیمت یورو / روفیا مالدیو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / روفیا مالدیو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / روفیا مالدیو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / روفیا مالدیو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / روفیا مالدیو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال یورو / روفیا مالدیو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / روفیا مالدیو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / روفیا مالدیو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / روفیا مالدیو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / روفیا مالدیو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / روفیا مالدیو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 18.8033 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.57 درصدی یا 0.6723 ریال یورو / روفیا مالدیو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / روفیا مالدیو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / روفیا مالدیو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 18.7402 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.25 درصدی یا 0.6092 ریال یورو / روفیا مالدیو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / روفیا مالدیو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / روفیا مالدیو برابر است با 18.8449 ریال که در تاریخ شنبه 13 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / روفیا مالدیو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / روفیا مالدیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.526724 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / روفیا مالدیو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یورو / روفیا مالدیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / روفیا مالدیو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یورو / روفیا مالدیو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / روفیا مالدیو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / روفیا مالدیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.57 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / روفیا مالدیو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / روفیا مالدیو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / روفیا مالدیو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / روفیا مالدیو، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / روفیا مالدیو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / روفیا مالدیو، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / روفیا مالدیو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / روفیا مالدیو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / روفیا مالدیو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / روفیا مالدیو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / روفیا مالدیو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / روفیا مالدیو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی