یورو / اوگویا موریتانا

EUR/MRO Ask
نرخ فعلی:: 44.12 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 44.12 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 44.12 0.06
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۳:۴۲:۳۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / اوگویا موریتانا 0.0330 0.2430 0.66 1.9390 2.1630 385.14

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.12
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.12
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی