یورو / اوگویا موریتانا

EUR/MRO Ask
نرخ فعلی:: 43.821 0.44
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 43.821 0.44
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 43.821 0.44
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.75 ۱۶:۴۳:۰۰ 0.129 0.62% 20.89 20.741 20.877 0.25 20.879 20.879
DOG/EUSD Ask 0.4968 ۱۶:۵۰:۱۳ 0.0307 6.59% 0.5422 0.4234 0.4609 - 0.6965 0.6965
HOT/USD Ask 0.0128 ۱۶:۵۰:۱۳ 0.0006 4.69% 0.0146 0.0124 0.0132 - 0.0157 0.025
HRK/TRY Ask 134.4839 ۱۶:۴۳:۰۹ 1.004 0.75% 134.9658 133.2448 133.4466 3.4839 133.4799 134.2264
LIN/KUSD Ask 48.2203 ۱۶:۵۰:۱۳ 0.0375 0.08% 51.7733 41.1585 47.7419 6.2203 50.1039 50.1039
LUN/AUSD Ask 17.2245 ۱۶:۵۰:۱۴ 0.5845 3.51% 17.5025 15.363 16.688 1.2245 17.0973 17.4702
SAR/ETB Ask 11.4686 ۲۰ اردیبهشت - - 11.4707 11.4661 0 0.4686 11.4692 11.4692
USD/ZWL Ask 86.729 ۱۲:۰۲:۲۹ 0.335 0.39% 87.152 86.641 87.152 0.271 87.064 87.064
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۰۲:۱۴:۳۱ 0.0002 2.22% 0.009 0.009 0.009 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۱۳:۰۲:۲۲ - - 0.013 0.0129 0.0129 - 0.013 0.013
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0098 ۱۵ اردیبهشت - - 0.0098 0.0098 0 - - 0.0098
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۰۲:۰۸:۰۷ - - 0.0136 0.0135 0.0135 - 0.0136 0.0136
بات تایلند / پزو شیلی 22.53 ۱۶:۴۳:۰۰ 0.12 0.54% 22.56 22.37 22.42 0.47 22.42 22.83
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5314 ۱۶:۴۳:۱۶ 0.0102 0.67% 1.5416 1.5312 1.5415 0.4686 1.5416 1.5566
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0067 ۱۵:۲۱:۵۹ 0.014 0.47% 3.0209 2.9941 3.0203 0.0067 3.0225 3.0225
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی