یورو / پاتاکا ماکائو

EUR/MOP Ask
نرخ فعلی:: 9.5083 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.5083 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.5083 0
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۴۲:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.5083 05:42:58 0.0016 0.02% - - 0.0016 0.02% 0.0259 0.4917
9.5099 05:21:51 0.0048 0.05% 0.0016 0.02% 0.0032 0.03% 0.0243 0.4901
9.5147 05:07:57 0.0032 0.03% 0.0064 0.07% 0.008 0.08% 0.0195 0.4853
9.5115 04:42:56 0.0008 0.01% 0.0032 0.03% 0.0048 0.05% 0.0227 0.4885
9.5107 04:21:46 0.0008 0.01% 0.0024 0.03% 0.004 0.04% 0.0235 0.4893
9.5115 04:07:50 0.0016 0.02% 0.0032 0.03% 0.0048 0.05% 0.0227 0.4885
9.5099 03:42:50 0.0016 0.02% 0.0016 0.02% 0.0032 0.03% 0.0243 0.4901
9.5115 03:21:48 0.0008 0.01% 0.0032 0.03% 0.0048 0.05% 0.0227 0.4885
9.5107 02:21:52 0.0008 0.01% 0.0024 0.03% 0.004 0.04% 0.0235 0.4893
9.5099 02:01:56 0.0024 0.03% 0.0016 0.02% 0.0032 0.03% 0.0243 0.4901
9.5075 01:42:51 0.0008 0.01% 0.0008 0.01% 0.0008 0.01% 0.0267 0.4925
9.5083 01:07:58 0.0008 0.01% - - 0.0016 0.02% 0.0259 0.4917
9.5091 00:43:00 0.0024 0.03% 0.0008 0.01% 0.0024 0.03% 0.0251 0.4909
9.5067 00:22:29 - - 0.0016 0.02% - - 0.0275 0.4933
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی