خبر

یورو / روپیه سریلانکا

EUR/LKR Ask
نرخ فعلی:: 328.34 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 328.34 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 328.34 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی