یورو / پوند لبنان

EUR/LBP Ask
نرخ فعلی:: 1,780.68 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1,780.68 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,780.68 -
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / پوند لبنان - 13.58 6.6900 20.82 7.9200 49.08

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,793
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,791
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,794
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,807
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.48%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی