یورو / پوند لبنان

EUR/LBP Ask
نرخ فعلی:: 1,763.59 0.28
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1,763.59 0.28
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,763.59 0.28
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار یورو / پوند لبنان

نظرات یورو / پوند لبنان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی