یورو / ریل کامبوج

EUR/KHR Ask
نرخ فعلی:: 4,920.2 0.5
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4,920.2 0.5
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,920.2 0.5
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۴۹:۱۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4,920.2 19:49:14 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 19:42:49 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 19:21:18 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 19:01:35 - - 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,950 19:01:35 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 18:56:15 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 18:42:45 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 18:35:21 - - 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,920.2 18:35:20 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 18:21:45 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 18:07:17 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 18:01:46 - - 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,950 18:01:44 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 17:42:19 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 17:01:47 - - 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,950 17:01:47 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 16:56:15 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 16:42:49 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 16:28:15 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 16:21:51 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 16:07:18 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 15:21:47 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 15:14:15 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 15:01:39 - - 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,950 15:01:38 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 14:49:16 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 14:42:49 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,920.2 14:21:21 29.8 0.61% 24.8 0.50% 21.8 0.45% 29.8 18.8
4,950 14:01:57 - - 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
4,950 14:01:53 29.8 0.61% 5 0.10% 51.6 1.05% - 11
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی