یورو / شیلینگ کنیا

EUR/KES Ask
نرخ فعلی:: 129.95 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 129.95 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 129.95 0.03
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.823 ۱۷ اردیبهشت - - 20.823 20.718 0 0.177 20.823 20.823
DOG/EUSD Ask 0.6143 ۰۲:۲۱:۳۱ 0.0294 5.03% 0.6143 0.5479 0.6143 - 0.6965 0.6965
HOT/USD Ask 0.015 ۰۲:۲۱:۳۱ 0.0008 5.63% 0.015 0.0143 0.015 - 0.0157 0.025
HRK/TRY Ask 133.2892 ۰۲:۲۱:۳۵ 0.1793 0.13% 133.3296 133.244 133.244 2.2892 133.238 134.2264
LIN/KUSD Ask 47.3626 ۰۲:۲۱:۳۱ 2.7413 5.79% 51.1268 47.3626 47.3626 5.3626 50.1039 50.1039
LUN/AUSD Ask 17.2632 ۰۲:۲۱:۳۱ 0.1659 0.97% 17.2632 17.0235 17.2632 1.2632 17.0973 17.4702
SAR/ETB Ask 11.4692 ۰۰:۲۱:۴۲ 0.0006 0.01% 11.4692 11.4692 11.4692 0.4692 11.4692 11.4692
USD/ZWL Ask 87.064 ۱۶ اردیبهشت - - 87.064 87.038 0 0.064 87.064 87.064
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۱۷ فروردین - - 0.0092 0.0092 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.0129 ۱۹ اردیبهشت - - 0.0129 0.0129 0 - 0.013 0.013
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0098 ۱۵ اردیبهشت - - 0.0098 0.0098 0 - 0.0098 0.0098
انگولتروم بوتان / دلار 0.0135 ۰۲:۲۱:۳۱ 0.0001 0.74% 0.0136 0.0135 0.0135 - 0.0136 0.0136
بات تایلند / پزو شیلی 22.38 ۰۱:۴۲:۳۲ 0.03 0.13% 22.38 22.38 22.38 0.62 22.66 22.83
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5372 ۰۱:۴۲:۳۶ 0.0019 0.12% 1.5372 1.5372 1.5372 0.4628 1.5411 1.5566
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0187 ۰۱:۴۲:۳۱ 0.0038 0.13% 3.0187 3.0187 3.0187 0.0187 3.0225 3.0225
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی