یورو / کرونا ایسلند

EUR/ISK Ask
نرخ فعلی:: 145.99 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 145.99 0.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 145.99 0.15

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / کرونا ایسلند

در حال حاضر قیمت یورو / کرونا ایسلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / کرونا ایسلند 145.99 ریال می باشد

قیمت یورو / کرونا ایسلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / کرونا ایسلند روز گذشته برابر با 145.8 ریال بود

قیمت یورو / کرونا ایسلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / کرونا ایسلند نسبت به روز گذشته 0.19 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / کرونا ایسلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / کرونا ایسلند برابر با 145.76 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / کرونا ایسلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

146.21 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / کرونا ایسلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

145.76 ریال

قیمت یورو / کرونا ایسلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کرونا ایسلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 145.36 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.43 درصدی یا 0.63 ریال یورو / کرونا ایسلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / کرونا ایسلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کرونا ایسلند در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 147.56 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.06  درصدی یا 1.57 ریال یورو / کرونا ایسلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / کرونا ایسلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کرونا ایسلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 150.19 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.79 درصدی یا 4.2 ریال یورو / کرونا ایسلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / کرونا ایسلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کرونا ایسلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 148.76 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.86 درصدی یا 2.77 ریال یورو / کرونا ایسلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / کرونا ایسلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کرونا ایسلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 157.2 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.13 درصدی یا 11.21 ریال یورو / کرونا ایسلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / کرونا ایسلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / کرونا ایسلند برابر است با 166.019 ریال که در تاریخ چهارشنبه 7 آبان 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / کرونا ایسلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / کرونا ایسلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.06 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / کرونا ایسلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کرونا ایسلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.79 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / کرونا ایسلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.86 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / کرونا ایسلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کرونا ایسلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.13 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کرونا ایسلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.37  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کرونا ایسلند، 1.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کرونا ایسلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کرونا ایسلند، 1.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کرونا ایسلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کرونا ایسلند،  1.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کرونا ایسلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کرونا ایسلند،  1.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کرونا ایسلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 41.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کرونا ایسلند،  1.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کرونا ایسلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کرونا ایسلند،  1.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کرونا ایسلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 53.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کرونا ایسلند،  1.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / کرونا ایسلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین