یورو / دینار عراق

EUR/IQD Ask
نرخ فعلی:: 1,719.45 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1,719.45 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,719.45 0.02
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1101 ۰۷:۴۳:۱۶ 0.0089 0.11% 8.119 8.1034 8.1168 0.1101 8.119 8.2727
AZN/TRY Ask 5.0456 ۰۷:۴۳:۱۶ 0.004 0.08% 5.053 5.0411 5.0481 0.0456 5.0416 5.0416
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.7745 ۰۷:۴۳:۱۷ 0.0007 0.01% 8.7787 8.7662 8.7787 0.2255 8.7752 9.0266
CNY/DZD Ask 20.894 ۰۷:۴۳:۱۸ 0.09 0.43% 20.983 20.877 20.983 0.106 21.211 21.211
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.3246
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0112
HRK/TRY Ask 133.9167 ۰۷:۴۳:۱۹ 0.016 0.01% 134.1645 133.8551 134.0328 1.9167 133.9007 134.1109
INR/KZT Ask 5.7886 ۰۷:۴۳:۲۰ 0.0014 0.02% 5.7939 5.7886 5.7939 0.2114 5.8071 5.8504
INR/RON Ask 0.0572 ۰۶:۰۸:۲۲ - - 0.0573 0.0572 0.0573 - 0.0572 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 1.8741 - 28.6122
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 5.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3619 ۲۵ شهریور - - 1.3705 1.3577 0 0.3619 1.3676 1.374
PLN/BGN Ask 4.2789 ۰۷:۴۳:۱۶ 0.0016 0.04% 4.2824 4.277 4.2788 0.2789 4.3006 4.3464
RON/HUF Ask 71.0223 ۰۷:۴۳:۲۰ 0.0229 0.03% 71.0342 70.9561 71.0201 0.0223 70.9994 71.4816
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی