یورو / کونا کرواسی

EUR/HRK Ask
نرخ فعلی:: 7.5308 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.5308 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.5308 0.2
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۲۱:۵۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / کونا کرواسی 0.0141 0.0058 0.0193 0.03 0.04 0.1383

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4692
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4692
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4692
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4692
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.23%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی