یورو / لمپیرا هندوراس

EUR/HNL Ask
نرخ فعلی:: 28.1843 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 28.1843 0.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 28.1843 0.24
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / لمپیرا هندوراس در روز جاری

۱۶:۰۲:۵۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
28.1843 16:02:55 - - 0.0683 0.24% 0.0634 0.23% 0.1859 0.1843
28.1843 16:02:55 0.0024 0.01% 0.0683 0.24% 0.0634 0.23% 0.1859 0.1843
28.1819 15:43:41 0.0267 0.09% 0.0659 0.23% 0.061 0.22% 0.1883 0.1819
28.2086 15:22:53 0.1165 0.41% 0.0926 0.33% 0.0877 0.31% 0.1616 0.2086
28.0921 15:03:31 - - 0.0239 0.09% 0.0288 0.10% 0.2781 0.0921
28.0921 15:03:20 0.0024 0.01% 0.0239 0.09% 0.0288 0.10% 0.2781 0.0921
28.0897 14:43:49 0.0024 0.01% 0.0263 0.09% 0.0312 0.11% 0.2805 0.0897
28.0921 13:43:53 0.0072 0.03% 0.0239 0.09% 0.0288 0.10% 0.2781 0.0921
28.0849 13:22:40 0.0072 0.03% 0.0311 0.11% 0.036 0.13% 0.2853 0.0849
28.0777 13:03:06 - - 0.0383 0.14% 0.0432 0.15% 0.2925 0.0777
28.0777 13:03:05 0.0217 0.08% 0.0383 0.14% 0.0432 0.15% 0.2925 0.0777
28.0994 12:03:46 - - 0.0166 0.06% 0.0215 0.08% 0.2708 0.0994
28.0994 12:03:42 0.0048 0.02% 0.0166 0.06% 0.0215 0.08% 0.2708 0.0994
28.0946 11:43:39 0.0072 0.03% 0.0214 0.08% 0.0263 0.09% 0.2756 0.0946
28.1018 11:22:45 0.0121 0.04% 0.0142 0.05% 0.0191 0.07% 0.2684 0.1018
28.0897 11:02:49 - - 0.0263 0.09% 0.0312 0.11% 0.2805 0.0897
28.0897 11:02:46 0.0024 0.01% 0.0263 0.09% 0.0312 0.11% 0.2805 0.0897
28.0873 10:43:52 0.0145 0.05% 0.0287 0.10% 0.0336 0.12% 0.2829 0.0873
28.0728 10:22:51 0.0096 0.03% 0.0432 0.15% 0.0481 0.17% 0.2974 0.0728
28.0632 10:03:00 - - 0.0528 0.19% 0.0577 0.21% 0.307 0.0632
28.0632 10:03:00 0.0097 0.03% 0.0528 0.19% 0.0577 0.21% 0.307 0.0632
28.0535 09:43:48 0.0049 0.02% 0.0625 0.22% 0.0674 0.24% 0.3167 0.0535
28.0584 09:02:53 - - 0.0576 0.21% 0.0625 0.22% 0.3118 0.0584
28.0584 09:02:52 0.0024 0.01% 0.0576 0.21% 0.0625 0.22% 0.3118 0.0584
28.056 08:43:44 0.0024 0.01% 0.06 0.21% 0.0649 0.23% 0.3142 0.056
28.0584 08:22:49 0.0024 0.01% 0.0576 0.21% 0.0625 0.22% 0.3118 0.0584
28.0608 08:03:03 - - 0.0552 0.20% 0.0601 0.21% 0.3094 0.0608
28.0608 08:03:01 0.0024 0.01% 0.0552 0.20% 0.0601 0.21% 0.3094 0.0608
28.0584 06:43:40 0.0024 0.01% 0.0576 0.21% 0.0625 0.22% 0.3118 0.0584
28.0608 06:03:05 - - 0.0552 0.20% 0.0601 0.21% 0.3094 0.0608
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی