یورو / دلار هنگ کنگ

EUR/HKD Ask
نرخ فعلی:: 9.0175 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.0175 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.0175 0.05
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / دلار هنگ کنگ در روز جاری

۱۳:۲۳:۲۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.0175 13:23:28 0.0007 0.01% 0.0044 0.05% 0.002 0.02% 0.0349 0.0175
9.0182 13:03:56 - - 0.0037 0.04% 0.0013 0.01% 0.0342 0.0182
9.0182 13:03:56 0.0024 0.03% 0.0037 0.04% 0.0013 0.01% 0.0342 0.0182
9.0206 12:37:55 - - 0.0013 0.01% 0.0011 0.01% 0.0318 0.0206
9.0206 12:37:55 0.0065 0.07% 0.0013 0.01% 0.0011 0.01% 0.0318 0.0206
9.0271 12:04:34 - - 0.0052 0.06% 0.0076 0.08% 0.0253 0.0271
9.0271 12:04:34 0.0021 0.02% 0.0052 0.06% 0.0076 0.08% 0.0253 0.0271
9.0292 11:43:44 0.002 0.02% 0.0073 0.08% 0.0097 0.11% 0.0232 0.0292
9.0312 11:23:31 0.0039 0.04% 0.0093 0.10% 0.0117 0.13% 0.0212 0.0312
9.0273 11:03:43 - - 0.0054 0.06% 0.0078 0.09% 0.0251 0.0273
9.0273 11:03:43 0.0045 0.05% 0.0054 0.06% 0.0078 0.09% 0.0251 0.0273
9.0318 10:43:52 0.0068 0.08% 0.0099 0.11% 0.0123 0.14% 0.0206 0.0318
9.025 10:22:58 0.0005 0.01% 0.0031 0.03% 0.0055 0.06% 0.0274 0.025
9.0245 10:03:40 - - 0.0026 0.03% 0.005 0.06% 0.0279 0.0245
9.0245 10:03:37 0.004 0.04% 0.0026 0.03% 0.005 0.06% 0.0279 0.0245
9.0205 09:43:36 0.004 0.04% 0.0014 0.02% 0.001 0.01% 0.0319 0.0205
9.0245 09:03:31 - - 0.0026 0.03% 0.005 0.06% 0.0279 0.0245
9.0245 09:03:31 0.0007 0.01% 0.0026 0.03% 0.005 0.06% 0.0279 0.0245
9.0252 08:43:49 0.0007 0.01% 0.0033 0.04% 0.0057 0.06% 0.0272 0.0252
9.0259 08:22:49 0.0007 0.01% 0.004 0.04% 0.0064 0.07% 0.0265 0.0259
9.0252 08:03:11 - - 0.0033 0.04% 0.0057 0.06% 0.0272 0.0252
9.0252 08:03:08 0.0015 0.02% 0.0033 0.04% 0.0057 0.06% 0.0272 0.0252
9.0237 07:22:49 0.0006 0.01% 0.0018 0.02% 0.0042 0.05% 0.0287 0.0237
9.0243 07:02:52 - - 0.0024 0.03% 0.0048 0.05% 0.0281 0.0243
9.0243 07:02:52 0.0031 0.03% 0.0024 0.03% 0.0048 0.05% 0.0281 0.0243
9.0212 06:43:45 0.0007 0.01% 0.0007 0.01% 0.0017 0.02% 0.0312 0.0212
9.0219 06:22:51 0.0009 0.01% - - 0.0024 0.03% 0.0305 0.0219
9.021 06:03:00 - - 0.0009 0.01% 0.0015 0.02% 0.0314 0.021
9.021 06:03:00 0.0015 0.02% 0.0009 0.01% 0.0015 0.02% 0.0314 0.021
9.0225 05:43:47 0.0005 0.01% 0.0006 0.01% 0.003 0.03% 0.0299 0.0225
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی