یورو / دلاسی گامبیا

EUR/GMD Ask
نرخ فعلی:: 59.99 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 59.99 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 59.99 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / دلاسی گامبیا

در حال حاضر قیمت یورو / دلاسی گامبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / دلاسی گامبیا
59.99 ریال
می باشد

قیمت یورو / دلاسی گامبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / دلاسی گامبیا روز گذشته برابر با
59.99 ریال
بود

قیمت یورو / دلاسی گامبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / دلاسی گامبیا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / دلاسی گامبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / دلاسی گامبیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلاسی گامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

59.99 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلاسی گامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

59.93 ریال

قیمت یورو / دلاسی گامبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلاسی گامبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 59.76 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.38 درصدی یا 0.23 ریال یورو / دلاسی گامبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / دلاسی گامبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلاسی گامبیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 61.32 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.16  درصدی یا 1.33 ریال یورو / دلاسی گامبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / دلاسی گامبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلاسی گامبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 62.91 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.64 درصدی یا 2.92 ریال یورو / دلاسی گامبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / دلاسی گامبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلاسی گامبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 63.56 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.61 درصدی یا 3.57 ریال یورو / دلاسی گامبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / دلاسی گامبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دلاسی گامبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 62.952 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.7 درصدی یا 2.962 ریال یورو / دلاسی گامبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / دلاسی گامبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / دلاسی گامبیا برابر است با 65.39 ریال که در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / دلاسی گامبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلاسی گامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.03335 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / دلاسی گامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلاسی گامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.16 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلاسی گامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلاسی گامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.64 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلاسی گامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلاسی گامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / دلاسی گامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلاسی گامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.7 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلاسی گامبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.86  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلاسی گامبیا، 2.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلاسی گامبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلاسی گامبیا، 2.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلاسی گامبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلاسی گامبیا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلاسی گامبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلاسی گامبیا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلاسی گامبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلاسی گامبیا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلاسی گامبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلاسی گامبیا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دلاسی گامبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلاسی گامبیا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / دلاسی گامبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی