یورو / سدی غنا

EUR/GHS Ask
نرخ فعلی:: 7.0262 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.0262 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.0262 0.1
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۴۳:۲۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 7.0262
بالاترین قیمت روز 7.0824
پایین ترین قیمت روز 7.0054
بیشترین مقدار نوسان روز 0.05
درصد بیشترین نوسان روز 0.15%
نرخ بازگشایی بازار 7.0308
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۴۳:۲۷
نرخ روز گذشته 7.0331
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.1%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0069
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,134,430 ریال
سکه
9,048,523 ریال
دلار
9,249,769 ریال
یورو
9,166,407 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0579 0.8309% 1400/02/15
یک ماه 0.2029 2.9736% 1400/01/23
شش ماه 0.1817 2.6547% 1399/08/22
یک سال 0.6749 10.6262% 1399/02/23
سه سال 1.5729 28.8431% 1397/02/22
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 7.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 7.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 6.99
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 6.97
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 6.93
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 6.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 6.95

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 7.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 6.99
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 6.99
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 6.94
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 6.90
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 6.98
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 6.99

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 6.91 6.96 6.92 6.91 -
حمایت 2 (S2) 6.96 6.99 6.93 6.96 -
حمایت 1 (S1) 6.99 7.00 6.94 6.99 6.97
نقطه پیوت (PP) 7.03 7.03 7.03 7.03 7.02
مقاومت 1 (R1) 7.07 7.06 7.10 7.06 7.05
مقاومت 2 (R2) 7.11 7.08 7.11 7.11 -
مقاومت 3 (R3) 7.14 7.11 7.12 7.14 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 7.0679 6.9635 7.0835 7.0331 1% 0.0696
1400/02/19 6.9635 6.9635 7.0673 6.9635 1.49% 0.1038
1400/02/18 7.0714 7.0673 7.0714 7.0673 0.01% 0.0006
1400/02/17 6.9971 6.9683 7.0679 7.0679 1.43% 0.0996
1400/02/16 6.9612 6.9606 6.9989 6.9683 - 0
1400/02/15 6.9687 6.9439 6.9778 6.9683 - 0
1400/02/14 7.0092 6.9503 7.0109 6.9683 - 0
1400/02/13 6.9923 6.9683 7.0156 6.9683 0.33% 0.0229
1400/02/12 6.9912 6.9912 6.9912 6.9912 0.09% 0.0064
1400/02/11 6.9836 6.9836 6.9871 6.9848 0.02% 0.0011
1400/02/10 7.0313 6.9659 7.0422 6.9859 0.68% 0.0478
1400/02/9 7.04 7.0226 7.0603 7.0337 0.06% 0.0045
1400/02/8 7.0231 7 7.0874 7.0382 0.20% 0.0139
1400/02/7 7.0255 6.9960 7.0255 7.0243 0.04% 0.0029
1400/02/6 7.0327 7.0084 7.0457 7.0272 0.09% 0.006
1400/02/5 7.0332 7.0332 7.0332 7.0332 0.03% 0.0018
1400/02/4 7.0350 6.9217 7.0350 7.0350 1.64% 0.1133
1400/02/2 6.9803 6.9217 7.0082 6.9217 - 0
1400/02/1 6.9929 6.9217 6.9941 6.9217 - 0
1400/01/31 6.9815 6.9217 7.0121 6.9217 - 0
1400/01/30 6.9476 6.9217 6.9923 6.9217 - 0
1400/01/29 6.9217 6.9217 6.9217 6.9217 1.44% 0.0984
1400/01/28 6.9615 6.8233 6.9650 6.8233 - 0
1400/01/27 6.9557 6.8233 6.9644 6.8233 - 0
1400/01/26 6.9575 6.8233 6.9668 6.8233 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
7.0262 12:43:27 0.0023 0.03% 0.0069 0.10%
7.0285 12:22:14 0.0156 0.22% 0.0046 0.07%
7.0129 12:07:56 0.0006 0.01% 0.0202 0.29%
7.0123 11:42:59 0.0012 0.02% 0.0208 0.30%
7.0135 11:22:15 0.0024 0.03% 0.0196 0.28%
7.0111 11:01:58 - - 0.022 0.31%
7.0111 11:01:58 0.0017 0.02% 0.022 0.31%
7.0094 10:42:55 0.0012 0.02% 0.0237 0.34%
7.0106 10:21:51 0.0006 0.01% 0.0225 0.32%
7.01 10:07:50 0.0017 0.02% 0.0231 0.33%
7.0083 09:42:50 0.0006 0.01% 0.0248 0.35%
7.0077 09:21:43 0.0018 0.03% 0.0254 0.36%
7.0059 09:01:31 - - 0.0272 0.39%
7.0059 09:01:29 0.0005 0.01% 0.0272 0.39%
7.0054 08:42:50 0.0034 0.05% 0.0277 0.40%
7.0088 08:21:44 0.0012 0.02% 0.0243 0.35%
7.01 08:07:41 0.0012 0.02% 0.0231 0.33%
7.0088 07:42:38 0.0035 0.05% 0.0243 0.35%
7.0123 07:21:39 0.0023 0.03% 0.0208 0.30%
7.0146 07:01:19 - - 0.0185 0.26%
7.0146 07:01:19 0.0006 0.01% 0.0185 0.26%
7.0152 06:21:44 0.0006 0.01% 0.0179 0.26%
7.0158 05:42:36 0.0029 0.04% 0.0173 0.25%
7.0187 05:21:42 0.0005 0.01% 0.0144 0.21%
7.0192 05:01:17 - - 0.0139 0.20%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی