یورو / سدی غنا

EUR/GHS Ask
نرخ فعلی:: 7.1101 0.55
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.1101 0.55
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.1101 0.55
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۵۶:۳۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 7.1101
بالاترین قیمت روز 7.1875
پایین ترین قیمت روز 7.0826
بیشترین مقدار نوسان روز 0.1
درصد بیشترین نوسان روز 0.39%
نرخ بازگشایی بازار 7.1501
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۰:۵۶:۳۰
نرخ روز گذشته 7.1495
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.55%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0394
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,070,680 ریال
سکه
7,439,681 ریال
دلار
8,316,436 ریال
یورو
8,816,896 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1174 1.6244% 1399/10/19
یک ماه 0.0753 1.0480% 1399/09/25
شش ماه 0.4940 7.4666% 1399/04/25
یک سال 0.7546 11.8732% 1398/10/25
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 7.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 7.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 7.20
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 7.20
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 7.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 7.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 6.92

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 7.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 7.21
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 7.21
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 7.21
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 7.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 7.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 6.89

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 6.96 7.02 6.97 6.99 -
حمایت 2 (S2) 7.02 7.06 6.98 7.03 -
حمایت 1 (S1) 7.06 7.08 6.99 7.09 7.04
نقطه پیوت (PP) 7.12 7.12 7.12 7.14 7.11
مقاومت 1 (R1) 7.17 7.16 7.22 7.20 7.14
مقاومت 2 (R2) 7.23 7.19 7.23 7.24 -
مقاومت 3 (R3) 7.27 7.23 7.24 7.30 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/10/25 7.1477 7.1277 7.1824 7.1495 - 0
1399/10/24 7.2010 7.1277 7.2098 7.1495 0.70% 0.0503
1399/10/23 7.1866 7.1277 7.2035 7.1998 0.16% 0.0115
1399/10/22 7.2293 7.1595 7.2335 7.1883 0.16% 0.0112
1399/10/21 7.1771 7.1771 7.2299 7.1771 0.74% 0.0528
1399/10/20 7.2305 7.2281 7.2323 7.2299 0.03% 0.0024
1399/10/19 7.2486 7.2010 7.2545 7.2275 0.37% 0.0264
1399/10/18 7.2759 7.1962 7.2812 7.2539 0.33% 0.0243
1399/10/17 7.2798 7.1962 7.3076 7.2782 0.25% 0.0182
1399/10/16 7.2502 7.2440 7.2846 7.26 0.13% 0.0092
1399/10/15 7.2411 7.2257 7.2550 7.2508 0.28% 0.0204
1399/10/12 7.2336 7.2304 7.2366 7.2304 0.02% 0.0015
1399/10/11 7.2915 7.2307 7.2957 7.2319 0.79% 0.0573
1399/10/10 7.2532 7.2457 7.2909 7.2892 0.49% 0.0354
1399/10/9 7.2015 7.2015 7.2550 7.2538 0.70% 0.0505
1399/10/8 7.2128 7.1524 7.2453 7.2033 0.25% 0.0177
1399/10/7 7.2210 7.1524 7.2210 7.2210 0.96% 0.0686
1399/10/6 7.1925 7.1524 7.2210 7.1524 0.96% 0.0686
1399/10/5 7.2080 7.1925 7.2281 7.2210 0.40% 0.0285
1399/10/4 7.2123 7.1388 7.2325 7.1925 0.23% 0.0169
1399/10/3 7.1838 7.1838 7.2254 7.2094 0.23% 0.0169
1399/10/2 7.2852 7.0879 7.2893 7.1925 1.31% 0.0939
1399/10/1 7.2005 7.1746 7.2882 7.2864 0.57% 0.0413
1399/09/30 7.1925 7.1925 7.2451 7.2451 - 0
1399/09/29 7.2362 7.2362 7.2451 7.2451 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
7.1101 20:56:30 0.0275 0.39% 0.0394 0.55%
7.0826 20:42:13 0.0298 0.42% 0.0669 0.94%
7.1124 20:35:39 - - 0.0371 0.52%
7.1124 20:35:38 0.0018 0.03% 0.0371 0.52%
7.1142 20:21:34 0.0316 0.45% 0.0353 0.50%
7.0826 20:14:12 0.0269 0.38% 0.0669 0.94%
7.1095 19:56:21 0.0269 0.38% 0.04 0.56%
7.0826 18:28:10 0.0434 0.61% 0.0669 0.94%
7.126 18:21:29 0.0434 0.61% 0.0235 0.33%
7.0826 18:00:29 - - 0.0669 0.94%
7.0826 18:00:27 0.0398 0.56% 0.0669 0.94%
7.1224 17:56:22 0.0398 0.56% 0.0271 0.38%
7.0826 17:42:10 0.0434 0.61% 0.0669 0.94%
7.126 17:35:30 - - 0.0235 0.33%
7.126 17:35:29 0.0434 0.61% 0.0235 0.33%
7.0826 17:21:13 0.0868 1.23% 0.0669 0.94%
7.1694 17:14:23 0.0217 0.30% 0.0199 0.28%
7.1477 16:56:23 0.0651 0.92% 0.0018 0.03%
7.0826 16:42:10 0.0451 0.64% 0.0669 0.94%
7.1277 16:35:36 - - 0.0218 0.31%
7.1277 16:35:35 0.0451 0.64% 0.0218 0.31%
7.0826 16:28:11 0.0451 0.64% 0.0669 0.94%
7.1277 16:21:25 0.0451 0.64% 0.0218 0.31%
7.0826 16:07:12 0.0475 0.67% 0.0669 0.94%
7.1301 15:56:22 0.0475 0.67% 0.0194 0.27%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی