یورو / پوند

EUR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.8453 0.43
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8453 0.43

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8453 0.43

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه یورو / پوند

نمودار کندل‌استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار نوسانات یورو / پوند در روز جاری

مقایسه روند قیمت یورو / پوند در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه یورو / پوند

اندیکاتورهای یورو / پوند