یورو / پوند

EUR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.8634 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8634 0.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8634 0.29
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۸:۲۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.8634
بالاترین قیمت روز 0.8642
پایین ترین قیمت روز 0.8606
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.8609
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۰:۲۸:۲۵
نرخ روز گذشته 0.8609
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.29%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0025
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,630,587 ریال
سکه
8,999,017 ریال
دلار
9,541,187 ریال
یورو
9,277,524 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0050 0.5825% 1400/01/24
یک ماه 0.0050 0.5825% 1399/12/30
شش ماه 0.0457 5.0269% 1399/07/29
یک سال 0.0055 0.6330% 1399/02/01
سه سال 0.0130 1.4833% 1397/01/31
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.85
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.85
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.87
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.88

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.86
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.86
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.85
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.85
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.86
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.87
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.89

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.85 0.85 0.85 0.85 -
حمایت 2 (S2) 0.85 0.86 0.85 0.85 -
حمایت 1 (S1) 0.86 0.86 0.85 0.85 0.86
نقطه پیوت (PP) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
مقاومت 1 (R1) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
مقاومت 2 (R2) 0.86 0.86 0.86 0.86 -
مقاومت 3 (R3) 0.86 0.86 0.86 0.86 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/30 0.8645 0.8595 0.8670 0.8629 - 0
1400/01/29 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.52% 0.0045
1400/01/28 0.8663 0.8584 0.8663 0.8584 - 0
1400/01/27 0.8685 0.8584 0.8720 0.8584 - 0
1400/01/26 0.8690 0.8584 0.8698 0.8584 - 0
1400/01/25 0.8690 0.8584 0.8697 0.8584 - 0
1400/01/24 0.8665 0.8584 0.8692 0.8584 - 0
1400/01/23 0.8671 0.8584 0.8673 0.8584 - 0
1400/01/20 0.8584 0.8584 0.8699 0.8584 1.05% 0.009
1400/01/19 0.8642 0.8584 0.8675 0.8674 1.05% 0.009
1400/01/18 0.8588 0.8584 0.8657 0.8584 0.06% 0.0005
1400/01/17 0.8493 0.8490 0.8589 0.8589 1.08% 0.0092
1400/01/16 0.8510 0.8475 0.8513 0.8497 0.13% 0.0011
1400/01/15 0.8508 0.8508 0.8508 0.8508 0.06% 0.0005
1400/01/14 0.8508 0.8503 0.8508 0.8503 0.09% 0.0008
1400/01/13 0.8512 0.8505 0.8520 0.8511 0.02% 0.0002
1400/01/12 0.8509 0.8502 0.8531 0.8513 0.01% 0.0001
1400/01/11 0.8541 0.8509 0.8541 0.8512 0.32% 0.0027
1400/01/10 0.8549 0.8526 0.8552 0.8539 0.14% 0.0012
1400/01/9 0.8550 0.8510 0.8560 0.8551 0.06% 0.0005
1400/01/8 0.8556 0.8556 0.8556 0.8556 0.06% 0.0005
1400/01/7 0.8556 0.8551 0.8558 0.8551 0.01% 0.0001
1400/01/6 0.8568 0.8546 0.8575 0.8552 0.21% 0.0018
1400/01/5 0.8636 0.8569 0.8642 0.8570 0.78% 0.0067
1400/01/4 0.8619 0.8616 0.8643 0.8637 0.78% 0.0067
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.8634 20:28:25 0.0005 0.06% 0.0025 0.29%
0.8629 20:14:11 0.0013 0.15% 0.002 0.23%
0.8642 20:07:25 0.0013 0.15% 0.0033 0.38%
0.8629 19:49:12 0.0002 0.02% 0.002 0.23%
0.8631 19:28:28 0.0002 0.02% 0.0022 0.26%
0.8629 19:21:12 0.0001 0.01% 0.002 0.23%
0.863 19:07:24 0.0001 0.01% 0.0021 0.24%
0.8629 18:56:11 0.0004 0.05% 0.002 0.23%
0.8633 18:42:30 0.0004 0.05% 0.0024 0.28%
0.8629 18:35:15 - - 0.002 0.23%
0.8629 18:35:15 0.0005 0.06% 0.002 0.23%
0.8634 18:28:26 0.0005 0.06% 0.0025 0.29%
0.8629 18:07:12 0.0005 0.06% 0.002 0.23%
0.8624 17:42:33 0.0001 0.01% 0.0015 0.17%
0.8625 17:28:26 0.0004 0.05% 0.0016 0.19%
0.8629 17:21:12 0.0003 0.03% 0.002 0.23%
0.8632 17:07:34 0.0003 0.03% 0.0023 0.27%
0.8629 16:56:12 0.0001 0.01% 0.002 0.23%
0.8628 16:42:29 0.0001 0.01% 0.0019 0.22%
0.8629 16:28:11 0.0003 0.03% 0.002 0.23%
0.8626 16:21:36 0.0003 0.03% 0.0017 0.20%
0.8629 16:07:12 0.0005 0.06% 0.002 0.23%
0.8624 16:01:04 - - 0.0015 0.17%
0.8624 16:01:04 0.0002 0.02% 0.0015 0.17%
0.8626 15:42:28 0.0001 0.01% 0.0017 0.20%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی