یورو / دلار فیجی

EUR/FJD Ask
نرخ فعلی:: 2.4273 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.4273 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.4273 0.16

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یورو / دلار فیجی در روز جاری

۰۷:۲۳:۲۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.4273 07:23:20 0.0007 0.03% 0.004 0.16% 0.0213 0.89% 0.0094 0.4273
2.428 07:03:46 - - 0.0033 0.14% 0.022 0.91% 0.0087 0.428
2.428 07:03:43 0.0259 1.07% 0.0033 0.14% 0.022 0.91% 0.0087 0.428
2.4539 06:43:38 0.0266 1.10% 0.0226 0.93% 0.0479 1.99% 0.0172 0.4539
2.4273 06:23:17 0.0015 0.06% 0.004 0.16% 0.0213 0.89% 0.0094 0.4273
2.4258 06:03:49 0.0257 1.06% 0.0055 0.23% 0.0198 0.82% 0.0109 0.4258
2.4515 05:43:47 0.0265 1.09% 0.0202 0.83% 0.0455 1.89% 0.0148 0.4515
2.425 05:23:43 0.0005 0.02% 0.0063 0.26% 0.019 0.79% 0.0117 0.425
2.4245 05:03:39 - - 0.0068 0.28% 0.0185 0.77% 0.0122 0.4245
2.4245 05:03:34 0.0004 0.02% 0.0068 0.28% 0.0185 0.77% 0.0122 0.4245
2.4241 04:43:57 0.0002 0.01% 0.0072 0.30% 0.0181 0.75% 0.0126 0.4241
2.4239 03:44:54 0.0004 0.02% 0.0074 0.31% 0.0179 0.74% 0.0128 0.4239
2.4235 03:24:09 0.0002 0.01% 0.0078 0.32% 0.0175 0.73% 0.0132 0.4235
2.4233 03:04:45 - - 0.008 0.33% 0.0173 0.72% 0.0134 0.4233
2.4233 03:04:38 0.0007 0.03% 0.008 0.33% 0.0173 0.72% 0.0134 0.4233
2.4226 01:44:32 0.0004 0.02% 0.0087 0.36% 0.0166 0.69% 0.0141 0.4226
2.423 01:03:52 - - 0.0083 0.34% 0.017 0.71% 0.0137 0.423
2.423 01:03:51 0.001 0.04% 0.0083 0.34% 0.017 0.71% 0.0137 0.423
2.422 00:44:16 0.016 0.67% 0.0093 0.38% 0.016 0.67% 0.0147 0.422
2.406 00:23:28 - - 0.0253 1.05% - - 0.0307 0.406
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی