یورو / بیر اتیوپی

EUR/ETB Ask
نرخ فعلی:: 52.297 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 52.297 0.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 52.297 0.18
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۰۹:۳۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
52.297 11:09:38 0.039 0.07% 0.096 0.18% 0.088 0.17% 1.079 0.703
52.258 10:43:38 0.027 0.05% 0.057 0.11% 0.049 0.09% 1.118 0.742
52.231 10:22:59 0.004 0.01% 0.03 0.06% 0.022 0.04% 1.145 0.769
52.227 10:09:32 0.009 0.02% 0.026 0.05% 0.018 0.03% 1.149 0.773
52.236 09:43:35 0.013 0.02% 0.035 0.07% 0.027 0.05% 1.14 0.764
52.223 09:08:33 0.014 0.03% 0.022 0.04% 0.014 0.03% 1.153 0.777
52.209 08:43:43 0.035 0.07% 0.008 0.02% - - 1.167 0.791
52.174 08:22:39 0.071 0.14% 0.027 0.05% 0.035 0.07% 1.202 0.826
52.245 07:22:59 0.017 0.03% 0.044 0.08% 0.036 0.07% 1.131 0.755
52.262 07:08:53 0.031 0.06% 0.061 0.12% 0.053 0.10% 1.114 0.738
52.231 06:43:44 0.027 0.05% 0.03 0.06% 0.022 0.04% 1.145 0.769
52.258 06:22:48 0.022 0.04% 0.057 0.11% 0.049 0.09% 1.118 0.742
52.28 06:08:47 0.018 0.03% 0.079 0.15% 0.071 0.14% 1.096 0.72
52.262 05:43:56 0.027 0.05% 0.061 0.12% 0.053 0.10% 1.114 0.738
52.289 05:23:01 0.014 0.03% 0.088 0.17% 0.08 0.15% 1.087 0.711
52.275 05:03:54 - - 0.074 0.14% 0.066 0.13% 1.101 0.725
52.275 05:03:52 0.005 0.01% 0.074 0.14% 0.066 0.13% 1.101 0.725
52.28 04:44:02 0.005 0.01% 0.079 0.15% 0.071 0.14% 1.096 0.72
52.275 03:43:43 0.008 0.02% 0.074 0.14% 0.066 0.13% 1.101 0.725
52.267 03:23:31 0.005 0.01% 0.066 0.13% 0.058 0.11% 1.109 0.733
52.262 03:04:00 - - 0.061 0.12% 0.053 0.10% 1.114 0.738
52.262 03:03:59 0.031 0.06% 0.061 0.12% 0.053 0.10% 1.114 0.738
52.231 02:23:25 0.017 0.03% 0.03 0.06% 0.022 0.04% 1.145 0.769
52.214 01:44:47 0.005 0.01% 0.013 0.02% 0.005 0.01% 1.162 0.786
52.209 01:23:23 0.004 0.01% 0.008 0.02% - - 1.167 0.791
52.205 01:04:21 - - 0.004 0.01% 0.004 0.01% 1.171 0.795
52.205 01:04:17 0.004 0.01% 0.004 0.01% 0.004 0.01% 1.171 0.795
52.209 00:23:39 - - 0.008 0.02% - - 1.167 0.791
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی