یورو / بیر اتیوپی

EUR/ETB Ask
نرخ فعلی:: 54.485 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 54.485 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 54.485 0.02

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی