یورو / پوند مصر

EUR/EGP Ask
نرخ فعلی:: 19.0836 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 19.0836 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.0836 0.08
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۴۲:۵۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 19.0836
بالاترین قیمت روز 19.1529
پایین ترین قیمت روز 19.0648
بیشترین مقدار نوسان روز 0.04
درصد بیشترین نوسان روز 0.36%
نرخ بازگشایی بازار 19.0982
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۱:۴۲:۵۹
نرخ روز گذشته 19.0982
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.08%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0146
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,094,000 ریال
سکه
9,041,294 ریال
دلار
9,271,649 ریال
یورو
9,197,948 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.2180 1.1555% 1400/02/15
یک ماه 0.4916 2.6441% 1400/01/23
شش ماه 0.6856 3.7265% 1399/08/22
یک سال 1.9311 11.2584% 1399/02/23
سه سال 2.0794 9.8256% 1397/02/22
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 19.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 18.99
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 18.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 18.90
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 18.81
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 18.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 18.79

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 19.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 18.97
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 18.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 18.84
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 18.73
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 18.86
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 18.82

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 18.95 19.01 18.97 18.96 -
حمایت 2 (S2) 19.01 19.04 18.98 19.01 -
حمایت 1 (S1) 19.04 19.06 18.98 19.05 19.03
نقطه پیوت (PP) 19.10 19.10 19.10 19.10 19.09
مقاومت 1 (R1) 19.13 19.13 19.17 19.14 19.11
مقاومت 2 (R2) 19.18 19.15 19.18 19.19 -
مقاومت 3 (R3) 19.22 19.18 19.19 19.23 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 19.1021 19.0130 19.1360 19.0951 0.43% 0.0821
1400/02/19 19.1218 19.0130 19.1218 19.0130 - 0
1400/02/18 19.1328 19.0130 19.1328 19.0130 0.57% 0.1088
1400/02/17 18.9646 18.9552 19.1234 19.1218 0.90% 0.1698
1400/02/16 18.8671 18.8640 18.9678 18.9520 0.46% 0.0864
1400/02/15 18.8876 18.7930 18.9049 18.8656 0.22% 0.0424
1400/02/14 18.9525 18.8150 18.9578 18.9080 0.27% 0.0508
1400/02/13 18.9070 18.8819 18.9698 18.9588 0.29% 0.055
1400/02/12 18.9038 18.9038 18.9038 18.9038 0.09% 0.0172
1400/02/11 18.8819 18.8819 18.8913 18.8866 0.02% 0.0031
1400/02/10 19.0484 18.8866 19.0547 18.8897 0.86% 0.1618
1400/02/9 19.0358 19.0217 19.0861 19.0515 0.11% 0.0204
1400/02/8 19.0055 18.9620 19.0562 19.0311 0.14% 0.0272
1400/02/7 18.9965 18.9588 19.0144 19.0039 0.03% 0.0058
1400/02/6 19.0239 18.9761 19.0569 18.9981 0.14% 0.0273
1400/02/5 19.0254 19.0254 19.0254 19.0254 0.03% 0.0048
1400/02/4 19.0302 18.7610 19.0302 19.0302 1.43% 0.2692
1400/02/2 18.9279 18.7610 18.9641 18.7610 - 0
1400/02/1 18.9326 18.7610 18.9436 18.7610 - 0
1400/01/31 18.9342 18.7610 19.0003 18.7610 - 0
1400/01/30 18.7848 18.7610 18.9405 18.7610 - 0
1400/01/29 18.7610 18.7610 18.7610 18.7610 0.91% 0.169
1400/01/28 18.8461 18.5920 18.8571 18.5920 - 0
1400/01/27 18.8288 18.5920 18.8618 18.5920 - 0
1400/01/26 18.8263 18.5920 18.8691 18.5920 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
19.0836 11:42:59 0.0048 0.03% 0.0146 0.08%
19.0884 11:22:15 0.0079 0.04% 0.0098 0.05%
19.0805 11:01:58 - - 0.0177 0.09%
19.0805 11:01:57 0.0047 0.02% 0.0177 0.09%
19.0758 10:21:51 0.0015 0.01% 0.0224 0.12%
19.0773 10:07:50 0.0047 0.02% 0.0209 0.11%
19.0726 09:42:50 0.0015 0.01% 0.0256 0.13%
19.0711 09:21:43 0.0048 0.03% 0.0271 0.14%
19.0663 09:01:30 - - 0.0319 0.17%
19.0663 09:01:29 0.0015 0.01% 0.0319 0.17%
19.0648 08:42:50 0.011 0.06% 0.0334 0.18%
19.0758 08:21:44 0.0015 0.01% 0.0224 0.12%
19.0773 08:07:41 0.0062 0.03% 0.0209 0.11%
19.0711 07:42:38 0.0157 0.08% 0.0271 0.14%
19.0868 07:21:39 0.0031 0.02% 0.0114 0.06%
19.0899 07:01:19 - - 0.0083 0.04%
19.0899 07:01:19 0.0016 0.01% 0.0083 0.04%
19.0915 06:21:44 0.0016 0.01% 0.0067 0.04%
19.0931 05:42:35 0.0078 0.04% 0.0051 0.03%
19.1009 05:21:42 0.0016 0.01% 0.0027 0.01%
19.1025 05:01:17 - - 0.0043 0.02%
19.1025 05:01:16 0.0063 0.03% 0.0043 0.02%
19.1088 04:42:36 0.0016 0.01% 0.0106 0.06%
19.1072 04:01:30 - - 0.009 0.05%
19.1072 04:01:26 0.0032 0.02% 0.009 0.05%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی