یورو / دینار الجزایر

EUR/DZD Ask
نرخ فعلی:: 158.254 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 158.254 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 158.254 0.02

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یورو / دینار الجزایر در روز جاری

۰۱:۴۳:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
158.254 01:43:57 0.07 0.04% 0.028 0.02% 0.028 0.02% 0.07 1.254
158.324 01:22:56 0.028 0.02% 0.042 0.03% 0.042 0.03% 0.14 1.324
158.352 01:03:17 - - 0.07 0.04% 0.07 0.04% 0.168 1.352
158.352 01:03:11 0.028 0.02% 0.07 0.04% 0.07 0.04% 0.168 1.352
158.324 00:43:50 0.042 0.03% 0.042 0.03% 0.042 0.03% 0.14 1.324
158.282 00:31:08 - - - - - - 0.098 1.282
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی