یورو / دینار الجزایر

EUR/DZD Ask
نرخ فعلی:: 157.584 0.43
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 157.584 0.43

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 157.584 0.43

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / دینار الجزایر

در حال حاضر قیمت یورو / دینار الجزایر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / دینار الجزایر
157.584 ریال
می باشد

قیمت یورو / دینار الجزایر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / دینار الجزایر روز گذشته برابر با
158.254 ریال
بود

قیمت یورو / دینار الجزایر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / دینار الجزایر نسبت به روز گذشته
0.67 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / دینار الجزایر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / دینار الجزایر برابر با 158.044 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دینار الجزایر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

158.142 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دینار الجزایر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

157.499 ریال

قیمت یورو / دینار الجزایر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دینار الجزایر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 156.414 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.74 درصدی یا 1.17 ریال یورو / دینار الجزایر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / دینار الجزایر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دینار الجزایر   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 159.897 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.44  درصدی یا 2.313 ریال یورو / دینار الجزایر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / دینار الجزایر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دینار الجزایر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 159.88 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.43 درصدی یا 2.296 ریال یورو / دینار الجزایر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / دینار الجزایر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دینار الجزایر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 163.025 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.33 درصدی یا 5.441 ریال یورو / دینار الجزایر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / دینار الجزایر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / دینار الجزایر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 154.723 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.84 درصدی یا 2.861 ریال یورو / دینار الجزایر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / دینار الجزایر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / دینار الجزایر برابر است با 163.701 ریال که در تاریخ سه شنبه 4 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / دینار الجزایر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / دینار الجزایر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.044252 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / دینار الجزایر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دینار الجزایر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.44 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / دینار الجزایر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دینار الجزایر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.43 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / دینار الجزایر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دینار الجزایر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.33 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / دینار الجزایر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دینار الجزایر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.84 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دینار الجزایر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.58  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دینار الجزایر، 1.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دینار الجزایر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دینار الجزایر، 1.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دینار الجزایر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دینار الجزایر،  1.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دینار الجزایر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دینار الجزایر،  1.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دینار الجزایر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دینار الجزایر،  1.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دینار الجزایر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دینار الجزایر،  1.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / دینار الجزایر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دینار الجزایر،  1.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / دینار الجزایر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی