یورو / یوان چین

EUR/CNY Ask
نرخ فعلی:: 7.2175 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.2175 0.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.2175 0.09

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / یوان چین

در حال حاضر قیمت یورو / یوان چین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / یوان چین
7.2175 ریال
می باشد

قیمت یورو / یوان چین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / یوان چین روز گذشته برابر با
7.2169 ریال
بود

قیمت یورو / یوان چین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / یوان چین نسبت به روز گذشته
0.0006 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / یوان چین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / یوان چین برابر با 7.2111 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / یوان چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.2175 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / یوان چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.2111 ریال

قیمت یورو / یوان چین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / یوان چین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 7.2046 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.17 درصدی یا 0.0129 ریال یورو / یوان چین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / یوان چین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / یوان چین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 7.4039 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.51  درصدی یا 0.1864 ریال یورو / یوان چین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / یوان چین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / یوان چین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 7.6706 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.9 درصدی یا 0.4531 ریال یورو / یوان چین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / یوان چین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / یوان چین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 7.7839 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.27 درصدی یا 0.5664 ریال یورو / یوان چین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / یوان چین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / یوان چین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 7.9267 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.94 درصدی یا 0.7092 ریال یورو / یوان چین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / یوان چین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / یوان چین برابر است با 8.2967 ریال که در تاریخ جمعه 10 مرداد 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / یوان چین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.110974 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / یوان چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.51 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / یوان چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / یوان چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.9 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / یوان چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  7.27 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / یوان چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / یوان چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.94 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / یوان چین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / یوان چین، 2.51 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / یوان چین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / یوان چین، 2.51 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / یوان چین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / یوان چین،  2.51 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / یوان چین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / یوان چین،  2.51 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / یوان چین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / یوان چین،  2.51 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / یوان چین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / یوان چین،  2.51 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / یوان چین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / یوان چین،  2.51 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / یوان چین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی