خبر

یورو / فرانک سوییس

EUR/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.9573 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9573 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9573 0.26

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی