یورو / دلار بلیز

EUR/BZD Ask
نرخ فعلی:: 2.4699 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.4699 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.4699 0.01
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۴۲:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.4699 17:42:58 0.0071 0.29% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0002 0.4699
2.4628 17:22:00 0.0018 0.07% 0.0073 0.30% 0.0073 0.30% 0.0069 0.4628
2.4646 17:07:59 0.0002 0.01% 0.0055 0.22% 0.0055 0.22% 0.0051 0.4646
2.4644 16:42:58 0.0004 0.02% 0.0057 0.23% 0.0057 0.23% 0.0053 0.4644
2.4648 16:21:57 0.0009 0.04% 0.0053 0.22% 0.0053 0.22% 0.0049 0.4648
2.4657 15:42:59 0.0012 0.05% 0.0044 0.18% 0.0044 0.18% 0.004 0.4657
2.4669 15:21:58 0.0004 0.02% 0.0032 0.13% 0.0032 0.13% 0.0028 0.4669
2.4673 15:02:19 0.0002 0.01% 0.0028 0.11% 0.0028 0.11% 0.0024 0.4673
2.4671 14:43:18 0.0002 0.01% 0.003 0.12% 0.003 0.12% 0.0026 0.4671
2.4669 14:22:01 0.0002 0.01% 0.0032 0.13% 0.0032 0.13% 0.0028 0.4669
2.4671 14:02:58 - - 0.003 0.12% 0.003 0.12% 0.0026 0.4671
2.4671 14:02:55 0.0002 0.01% 0.003 0.12% 0.003 0.12% 0.0026 0.4671
2.4669 13:43:25 0.0002 0.01% 0.0032 0.13% 0.0032 0.13% 0.0028 0.4669
2.4667 13:21:52 0.001 0.04% 0.0034 0.14% 0.0034 0.14% 0.003 0.4667
2.4677 13:07:55 0.0004 0.02% 0.0024 0.10% 0.0024 0.10% 0.002 0.4677
2.4673 12:43:17 0.001 0.04% 0.0028 0.11% 0.0028 0.11% 0.0024 0.4673
2.4683 12:22:00 0.0012 0.05% 0.0018 0.07% 0.0018 0.07% 0.0014 0.4683
2.4671 12:07:52 0.0004 0.02% 0.003 0.12% 0.003 0.12% 0.0026 0.4671
2.4667 11:42:56 0.0006 0.02% 0.0034 0.14% 0.0034 0.14% 0.003 0.4667
2.4673 11:22:00 0.0008 0.03% 0.0028 0.11% 0.0028 0.11% 0.0024 0.4673
2.4665 11:01:48 - - 0.0036 0.15% 0.0036 0.15% 0.0032 0.4665
2.4665 11:01:46 0.0008 0.03% 0.0036 0.15% 0.0036 0.15% 0.0032 0.4665
2.4657 10:21:47 0.0002 0.01% 0.0044 0.18% 0.0044 0.18% 0.004 0.4657
2.4659 10:07:47 0.0006 0.02% 0.0042 0.17% 0.0042 0.17% 0.0038 0.4659
2.4653 09:42:47 0.0002 0.01% 0.0048 0.19% 0.0048 0.19% 0.0044 0.4653
2.4651 09:21:40 0.0007 0.03% 0.005 0.20% 0.005 0.20% 0.0046 0.4651
2.4644 09:01:23 - - 0.0057 0.23% 0.0057 0.23% 0.0053 0.4644
2.4644 09:01:20 0.0002 0.01% 0.0057 0.23% 0.0057 0.23% 0.0053 0.4644
2.4642 08:42:47 0.0013 0.05% 0.0059 0.24% 0.0059 0.24% 0.0055 0.4642
2.4655 08:21:42 0.0004 0.02% 0.0046 0.19% 0.0046 0.19% 0.0042 0.4655
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی