یورو / دلار بلیز

EUR/BZD Ask
نرخ فعلی:: 2.4657 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.4657 0.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.4657 0.18
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵:۴۲:۵۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / دلار بلیز 0.0040 0.0467 0.0876 0.0956 0.2585 0.0156

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4657
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4657
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4657
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4657
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.29%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی