یورو / لو بلغارستان

EUR/BGN Ask
نرخ فعلی:: 1.956 0.34
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.956 0.34
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.956 0.34
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۴۲:۲۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 1.956
بالاترین قیمت روز 1.9567
پایین ترین قیمت روز 1.9494
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0.04%
نرخ بازگشایی بازار 1.9561
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۰:۴۲:۲۶
نرخ روز گذشته 1.9494
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.34%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0066
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,429,912 ریال
سکه
8,692,206 ریال
دلار
9,651,939 ریال
یورو
9,365,355 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0066 0.3386% 1400/01/20
یک ماه 0.0006 0.0307% 1399/12/26
شش ماه 0.0077 0.3952% 1399/07/25
یک سال 0.0073 0.3746% 1399/01/28
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 1.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 1.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 1.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 1.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 1.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 1.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 1.95

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 1.94
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 1.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 1.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 1.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 1.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 1.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 1.95

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 1.94 1.94 1.94 1.94 -
حمایت 2 (S2) 1.94 1.94 1.94 1.94 -
حمایت 1 (S1) 1.95 1.95 1.94 1.95 1.94
نقطه پیوت (PP) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
مقاومت 1 (R1) 1.95 1.95 1.96 1.95 1.95
مقاومت 2 (R2) 1.96 1.95 1.96 1.96 -
مقاومت 3 (R3) 1.96 1.96 1.96 1.96 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/26 1.9563 1.9494 1.9567 1.9494 - 0
1400/01/25 1.9560 1.9494 1.9567 1.9494 - 0
1400/01/24 1.9565 1.9494 1.9568 1.9494 - 0
1400/01/23 1.9567 1.9494 1.9569 1.9494 - 0
1400/01/20 1.9494 1.9494 1.9566 1.9494 0.34% 0.0067
1400/01/19 1.9566 1.9494 1.9567 1.9561 0.34% 0.0067
1400/01/18 1.9566 1.9494 1.9573 1.9494 0.36% 0.0071
1400/01/17 1.9561 1.9560 1.9567 1.9565 0.01% 0.0001
1400/01/16 1.9571 1.9559 1.9583 1.9566 0.01% 0.0002
1400/01/15 1.9568 1.9568 1.9568 1.9568 0.01% 0.0002
1400/01/14 1.9563 1.9562 1.9566 1.9566 0.03% 0.0005
1400/01/13 1.9561 1.9560 1.9567 1.9561 0.01% 0.0002
1400/01/12 1.9561 1.9555 1.9569 1.9563 - 0
1400/01/11 1.9566 1.9560 1.9566 1.9563 - 0
1400/01/10 1.9559 1.9559 1.9567 1.9563 0.02% 0.0003
1400/01/9 1.9559 1.9534 1.9568 1.9566 0.02% 0.0003
1400/01/8 1.9569 1.9569 1.9569 1.9569 0.04% 0.0007
1400/01/7 1.9565 1.9560 1.9566 1.9562 0.01% 0.0001
1400/01/6 1.9561 1.9559 1.9568 1.9563 - 0
1400/01/5 1.9566 1.9560 1.9573 1.9563 0.01% 0.0002
1400/01/4 1.9560 1.9560 1.9607 1.9565 0.02% 0.0003
1400/01/3 1.9563 1.9559 1.9569 1.9562 0.01% 0.0002
1400/01/2 1.9557 1.9546 1.9580 1.9560 0.14% 0.0028
1399/12/30 1.9588 1.9588 1.9588 1.9588 0.11% 0.0021
1399/12/29 1.9567 1.9567 1.9567 1.9567 0.11% 0.0021
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
1.956 20:42:26 0.0007 0.04% 0.0066 0.34%
1.9567 20:28:24 0.0073 0.37% 0.0073 0.37%
1.9494 20:14:10 0.007 0.36% - -
1.9564 20:07:24 0.007 0.36% 0.007 0.36%
1.9494 19:49:10 0.007 0.36% - -
1.9564 19:28:23 0.007 0.36% 0.007 0.36%
1.9494 19:21:11 0.0068 0.35% - -
1.9562 19:07:27 0.0068 0.35% 0.0068 0.35%
1.9494 18:56:11 0.0066 0.34% - -
1.956 18:42:27 0.0066 0.34% 0.0066 0.34%
1.9494 18:35:13 - - - -
1.9494 18:35:13 0.0068 0.35% - -
1.9562 18:28:22 0.0068 0.35% 0.0068 0.35%
1.9494 18:07:11 0.007 0.36% - -
1.9564 17:42:26 0.0001 0.01% 0.007 0.36%
1.9565 17:28:23 0.0071 0.36% 0.0071 0.36%
1.9494 17:21:12 0.0069 0.35% - -
1.9563 17:07:28 0.0069 0.35% 0.0069 0.35%
1.9494 16:56:12 0.0069 0.35% - -
1.9563 16:42:27 0.0069 0.35% 0.0069 0.35%
1.9494 16:28:12 0.007 0.36% - -
1.9564 16:07:23 0.0002 0.01% 0.007 0.36%
1.9562 15:42:26 0.0003 0.02% 0.0068 0.35%
1.9559 15:21:26 0.0065 0.33% 0.0065 0.33%
1.9494 15:14:10 0.0069 0.35% - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی