شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / مارک بوسنی و هرزگوین

EUR/BAM Ask
نرخ فعلی:: 1.9568 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.9568 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.9568 0
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲ آبان

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1.9568 1.9568 1.9568 1.9568 0.011 0.57% 2019/10/24 1398/08/2
1.9458 1.9458 1.9458 1.9458 0.02 1.03% 2018/08/22 1397/05/31
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/06/29 1397/04/8
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/06/27 1397/04/6
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/06/24 1397/04/3
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/06/23 1397/04/2
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/06/22 1397/04/1
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/05/29 1397/03/8
1.9658 1.9458 1.9658 1.9658 0.02 1.03% 2018/05/26 1397/03/5
1.9658 1.9458 1.9658 1.9458 0 - 2018/05/25 1397/03/4
1.9458 1.9458 1.9658 1.9458 0.02 1.03% 2018/05/24 1397/03/3
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/05/22 1397/03/1
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/05/19 1397/02/29
1.9658 1.9458 1.9658 1.9658 0.02 1.03% 2018/05/18 1397/02/28
1.9658 1.9458 1.9658 1.9458 0 - 2018/05/17 1397/02/27
1.9658 1.9458 1.9658 1.9458 0 - 2018/05/16 1397/02/26
1.9458 1.9458 1.9458 1.9458 0.02 1.03% 2018/05/13 1397/02/23
1.9658 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/05/12 1397/02/22
1.9458 1.9458 1.9658 1.9658 0 - 2018/05/11 1397/02/21
1.9658 1.9658 1.9658 1.9658 0 - 2018/05/05 1397/02/15

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی