یورو / دلار استرالیا

EUR/AUD Ask
نرخ فعلی:: 1.5607 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.5607 0.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.5607 0.36
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / دلار استرالیا در روز جاری

۱۶:۰۳:۰۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.5607 16:03:05 - - 0.0056 0.36% 0.0059 0.38% 0.0102 0.4393
1.5607 16:03:00 0.0005 0.03% 0.0056 0.36% 0.0059 0.38% 0.0102 0.4393
1.5612 15:43:39 0.0001 0.01% 0.0051 0.33% 0.0054 0.35% 0.0097 0.4388
1.5611 15:22:40 0.0007 0.04% 0.0052 0.33% 0.0055 0.35% 0.0098 0.4389
1.5618 14:42:56 0.0006 0.04% 0.0045 0.29% 0.0048 0.31% 0.0091 0.4382
1.5612 14:03:23 - - 0.0051 0.33% 0.0054 0.35% 0.0097 0.4388
1.5612 14:03:17 0.0005 0.03% 0.0051 0.33% 0.0054 0.35% 0.0097 0.4388
1.5617 13:43:47 0.0002 0.01% 0.0046 0.29% 0.0049 0.31% 0.0092 0.4383
1.5615 13:02:55 - - 0.0048 0.31% 0.0051 0.33% 0.0094 0.4385
1.5615 13:02:55 0.0004 0.03% 0.0048 0.31% 0.0051 0.33% 0.0094 0.4385
1.5611 12:22:56 0.0006 0.04% 0.0052 0.33% 0.0055 0.35% 0.0098 0.4389
1.5617 12:04:03 - - 0.0046 0.29% 0.0049 0.31% 0.0092 0.4383
1.5617 12:04:00 0.0009 0.06% 0.0046 0.29% 0.0049 0.31% 0.0092 0.4383
1.5608 11:43:48 0.0001 0.01% 0.0055 0.35% 0.0058 0.37% 0.0101 0.4392
1.5607 11:22:40 0.0001 0.01% 0.0056 0.36% 0.0059 0.38% 0.0102 0.4393
1.5608 11:02:52 - - 0.0055 0.35% 0.0058 0.37% 0.0101 0.4392
1.5608 11:02:52 0.0012 0.08% 0.0055 0.35% 0.0058 0.37% 0.0101 0.4392
1.5596 10:43:35 0.0007 0.04% 0.0067 0.43% 0.007 0.45% 0.0113 0.4404
1.5603 10:22:35 0.0003 0.02% 0.006 0.38% 0.0063 0.40% 0.0106 0.4397
1.5606 10:02:58 - - 0.0057 0.37% 0.006 0.38% 0.0103 0.4394
1.5606 10:02:55 0.0009 0.06% 0.0057 0.37% 0.006 0.38% 0.0103 0.4394
1.5615 09:43:41 0.0007 0.04% 0.0048 0.31% 0.0051 0.33% 0.0094 0.4385
1.5622 09:02:43 - - 0.0041 0.26% 0.0044 0.28% 0.0087 0.4378
1.5622 09:02:40 0.0001 0.01% 0.0041 0.26% 0.0044 0.28% 0.0087 0.4378
1.5623 08:43:33 0.0012 0.08% 0.004 0.26% 0.0043 0.28% 0.0086 0.4377
1.5635 08:02:46 - - 0.0028 0.18% 0.0031 0.20% 0.0074 0.4365
1.5635 08:02:42 0.0004 0.03% 0.0028 0.18% 0.0031 0.20% 0.0074 0.4365
1.5639 07:22:35 0.0003 0.02% 0.0024 0.15% 0.0027 0.17% 0.007 0.4361
1.5642 07:02:30 - - 0.0021 0.13% 0.0024 0.15% 0.0067 0.4358
1.5642 07:02:28 0.0004 0.03% 0.0021 0.13% 0.0024 0.15% 0.0067 0.4358
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی