یورو / پزوی آرژانتین

EUR/ARS Ask
نرخ فعلی:: 115.6327 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 115.6327 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 115.6327 0.09
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / پزوی آرژانتین در روز جاری

۱۶:۲۲:۴۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
115.6327 16:22:48 0.0199 0.02% 0.1094 0.09% 0.1094 0.09% 0.1515 0.6327
115.6128 16:02:48 - - 0.0895 0.08% 0.0895 0.08% 0.1714 0.6128
115.6128 16:02:47 0.01 0.01% 0.0895 0.08% 0.0895 0.08% 0.1714 0.6128
115.6028 15:43:37 0.0994 0.09% 0.0795 0.07% 0.0795 0.07% 0.1814 0.6028
115.7022 15:22:50 0.0307 0.03% 0.1789 0.15% 0.1789 0.15% 0.082 0.7022
115.6715 15:03:18 - - 0.1482 0.13% 0.1482 0.13% 0.1127 0.6715
115.6715 15:03:05 0.0298 0.03% 0.1482 0.13% 0.1482 0.13% 0.1127 0.6715
115.6417 14:43:43 0.0099 0.01% 0.1184 0.10% 0.1184 0.10% 0.1425 0.6417
115.6516 13:43:51 0.0397 0.03% 0.1283 0.11% 0.1283 0.11% 0.1326 0.6516
115.6119 13:22:37 0.0099 0.01% 0.0886 0.08% 0.0886 0.08% 0.1723 0.6119
115.602 13:02:59 - - 0.0787 0.07% 0.0787 0.07% 0.1822 0.602
115.602 13:02:59 0.0794 0.07% 0.0787 0.07% 0.0787 0.07% 0.1822 0.602
115.6814 12:03:33 - - 0.1581 0.14% 0.1581 0.14% 0.1028 0.6814
115.6814 12:03:30 0.0198 0.02% 0.1581 0.14% 0.1581 0.14% 0.1028 0.6814
115.6616 11:43:36 0.0198 0.02% 0.1383 0.12% 0.1383 0.12% 0.1226 0.6616
115.6814 11:22:40 0.0198 0.02% 0.1581 0.14% 0.1581 0.14% 0.1028 0.6814
115.6616 11:02:41 - - 0.1383 0.12% 0.1383 0.12% 0.1226 0.6616
115.6616 11:02:38 0.0497 0.04% 0.1383 0.12% 0.1383 0.12% 0.1226 0.6616
115.6119 10:43:48 0.0298 0.03% 0.0886 0.08% 0.0886 0.08% 0.1723 0.6119
115.5821 10:22:48 0.0596 0.05% 0.0588 0.05% 0.0588 0.05% 0.2021 0.5821
115.5225 10:02:57 - - 0.0008 - 0.0008 - 0.2617 0.5225
115.5225 10:02:56 0.0397 0.03% 0.0008 - 0.0008 - 0.2617 0.5225
115.4828 09:43:44 0.0198 0.02% 0.0405 0.04% 0.0405 0.04% 0.3014 0.4828
115.5026 09:02:47 - - 0.0207 0.02% 0.0207 0.02% 0.2816 0.5026
115.5026 09:02:46 0.01 0.01% 0.0207 0.02% 0.0207 0.02% 0.2816 0.5026
115.5126 08:22:45 0.0198 0.02% 0.0107 0.01% 0.0107 0.01% 0.2716 0.5126
115.5324 07:22:42 0.0198 0.02% 0.0091 0.01% 0.0091 0.01% 0.2518 0.5324
115.5126 07:02:43 - - 0.0107 0.01% 0.0107 0.01% 0.2716 0.5126
115.5126 07:02:42 0.0099 0.01% 0.0107 0.01% 0.0107 0.01% 0.2716 0.5126
115.5225 06:43:36 0.0099 0.01% 0.0008 - 0.0008 - 0.2617 0.5225
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی