ETFS Short Brent Crude

ETFS Short Brent Crude
نرخ فعلی:: 25.29 -
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 25.29 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 25.29 -
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 16.35 ۲۶ شهریور - - 16.36 16.35 0 0.35 16.37 16.51
Amundi CAC 40 UCITS 101.58 ۲۶ شهریور - - 101.58 101.58 0 0.42 102.36 103.6
Amundi CAC 40 UCITS 88.85 ۱۸ بهمن - - 88.85 88.85 0 - - -
Amundi DAX UCITS 248.15 ۱۷ بهمن - - 248.15 248.15 0 - - -
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 116.17 ۲۶ شهریور - - 116.17 116.12 0 0.17 116.18 116.24
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.42 ۱۷ بهمن - - 117.42 117.42 0 - - -
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 118.09 ۸ بهمن - - 118.09 118.09 0 - - -
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 246.16 ۲۶ شهریور - - 246.25 246.03 0 0.16 247.5 247.5
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 232.18 ۱۸ بهمن - - 232.18 232.18 0 - - -
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 95.81 ۲۶ شهریور - - 96.69 95.81 0 1.19 97.1 98.47
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 84.65 ۱۸ بهمن - - 84.65 84.65 0 - - -
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 47.52 ۲ مرداد - - 47.52 47.52 0 - - -
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 51.72 ۱۸ بهمن - - 51.72 51.72 0 - - -
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 433.55 ۲۶ شهریور - - 434.15 431.15 0 7.45 433.55 453.2
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 433.85 ۱۸ بهمن - - 433.85 433.85 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی