ETFS Long GBP Short USD

ETFS Long GBP Short USD
نرخ فعلی:: 35.9 0
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: : 35.9 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 35.9 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۸ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ETFS Long GBP Short USD - 0.20 0.10 2,743.60 2,751.60 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.28%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی