ETFS Leveraged Corn ETC

ETFS Leveraged Corn ETC
نرخ فعلی:: 1.047 1.36
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 1.047 1.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.047 1.36
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۰۱:۴۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ETFS Leveraged Corn ETC 0.0140 0.0690 0.15 0.2150 0.3060 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.047
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.047
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.047
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.047
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی