ESPA Stock Commodities VT HUF

ESPA Stock Commodities VT HUF
نرخ فعلی:: 46,659.4 0
صندوق های سرمایه گذاری مجارستان
نرخ فعلی: : 46,659.4 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 46,659.4 0
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مجارستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۸ اسفند

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 46,659.4
بالاترین قیمت روز 46,659.4
پایین ترین قیمت روز 46,659.4
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۸ اسفند
نرخ روز گذشته 46,659.4
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,591,385 ریال
سکه
9,165,505 ریال
دلار
9,721,219 ریال
یورو
9,582,861 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 1,130.18 2.4823% 1399/12/01
یک ماه 4,374.84 10.3462% 1399/11/13
شش ماه 8,513.68 22.3188% 1399/06/11
یک سال 9,488.91 25.5281% 1398/12/09
سه سال 10,470.3220 28.9323% 1396/12/10
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 46,410.73
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 46,011.90
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 45,212.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 45,197.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 44,334.81
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 42,635.51
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 40,088.64

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 46,324.42
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 45,878.78
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 44,820.48
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 44,915.53
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 44,071.70
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 41,700.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 39,229.17

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 46,659.4 46,659.4 46,659.4 - -
حمایت 2 (S2) 46,659.4 46,659.4 46,659.4 23,329.7 -
حمایت 1 (S1) 46,659.4 46,659.4 46,659.4 - 46,659.4
نقطه پیوت (PP) 46,659.4 46,659.4 46,659.4 23,329.7 46,659.4
مقاومت 1 (R1) 46,659.4 46,659.4 46,659.4 - 46,659.4
مقاومت 2 (R2) 46,659.4 46,659.4 46,659.4 23,329.7 -
مقاومت 3 (R3) 46,659.4 46,659.4 46,659.4 - -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/12/8 46,659.40 46,659.40 46,659.40 46,659.40 0.81% 379.86
1399/12/7 47,039.26 47,039.26 47,039.26 47,039.26 1.63% 754.76
1399/12/6 46,284.50 46,284.50 46,284.50 46,284.50 0.38% 174.78
1399/12/5 45,670.58 45,670.58 46,109.72 46,109.72 1.28% 580.5
1399/12/1 45,529.22 45,529.22 45,529.22 45,529.22 1.21% 552.21
1399/11/30 46,081.43 46,081.43 46,081.43 46,081.43 0.61% 277.12
1399/11/29 45,804.31 45,804.31 45,804.31 45,804.31 0.83% 375.76
1399/11/28 45,428.55 45,428.55 45,428.55 45,428.55 0.71% 320.48
1399/11/27 45,108.07 45,108.07 45,108.07 45,108.07 0.82% 364.73
1399/11/25 44,743.34 44,743.34 44,743.34 44,743.34 0.10% 44.75
1399/11/24 44,698.59 44,698.59 44,698.59 44,698.59 0.17% 74.36
1399/11/22 44,772.95 44,772.95 44,772.95 44,772.95 0.88% 391.94
1399/11/21 45,164.89 45,164.89 45,164.89 45,164.89 2.19% 969.02
1399/11/20 44,195.87 44,195.87 44,195.87 44,195.87 0.93% 406.26
1399/11/17 43,789.61 43,789.61 43,789.61 43,789.61 0.53% 229.01
1399/11/16 43,560.60 43,560.60 43,560.60 43,560.60 1.13% 484.96
1399/11/15 43,075.64 43,075.64 43,075.64 43,075.64 0.90% 383.88
1399/11/14 42,691.76 42,691.76 42,691.76 42,691.76 0.96% 407.2
1399/11/13 42,284.56 42,284.56 42,284.56 42,284.56 2.61% 1102.89
1399/11/10 43,387.45 43,387.45 43,387.45 43,387.45 0.25% 108.55
1399/11/9 44,066.21 43,496 44,066.21 43,496 1.20% 522.73
1399/11/7 44,400.70 44,018.73 44,400.70 44,018.73 1.92% 843.85
1399/11/3 44,862.58 44,862.58 44,862.58 44,862.58 1.64% 736.42
1399/11/2 45,599 45,599 45,599 45,599 0.91% 409.09
1399/11/1 45,277.23 45,189.91 45,277.23 45,189.91 0.91% 409.09
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی