شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ESPA Portfolio Bond Europe T

ESPA Portfolio Bond Europe T
نرخ فعلی 109.59 0
صندوق های سرمایه گذاری اتریش
نرخ فعلی: 109.59 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 109.59 0
واحد پولی: یورو
کشور : اتریش
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اتریش
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۵ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ESPA Portfolio Bond Europe T - - - 3.38 2.83 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 109 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.59 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی