گاز طبیعی (بازار آمریکا)

Natural Gas
نرخ فعلی:: 5.002 0.87
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 5.002 0.87
واحد حجمی : Mmbtu
نرخ فعلی: : 5.002 0.87
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : Mmbtu
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی