گاز طبیعی (بازار آمریکا)

Natural Gas
نرخ فعلی:: 5.41 -
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 5.41 -
واحد حجمی : Mmbtu
نرخ فعلی: : 5.41 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : Mmbtu
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه گاز طبیعی (بازار آمریکا)

۰۱:۵۵:۲۴
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
5.4130 5.4050 5.4150 5.41 0.018 0.33% 2021/10/16 1400/07/24
4.0230 4.0230 5.8410 5.4280 1.279 30.83% 2021/10/15 1400/07/23
5.44 3.8910 5.8410 5.6590 0.202 3.7% 2021/10/13 1400/07/21
3.9310 3.9310 5.8410 5.4040 0.161 2.98% 2021/10/11 1400/07/19
5.6030 5.5650 5.6060 5.5650 - - 2021/10/09 1400/07/17
5.7570 3.8320 5.91 5.6050 - - 2021/10/08 1400/07/16
5.6750 3.8770 5.8410 5.7610 - - 2021/10/07 1400/07/15
5.8710 5.8410 6.3750 6.28 0.439 7.52% 2021/10/05 1400/07/13
5.7340 5.6820 6.04 5.8520 0.011 0.19% 2021/10/04 1400/07/12
5.5560 5.5440 5.6190 5.6190 0.061 1.1% 2021/10/02 1400/07/10
5.8870 3.8240 5.9840 5.5580 0.264 4.75% 2021/10/01 1400/07/9
5.4520 3.8070 5.8790 5.8220 0.374 6.86% 2021/09/30 1400/07/8
5.8110 3.8440 5.88 5.4480 0.397 7.29% 2021/09/29 1400/07/7
5.7310 4.0180 6.2930 5.8080 0.049 0.84% 2021/09/28 1400/07/6
5.20 5.20 5.2370 5.20 0.657 12.63% 2021/09/25 1400/07/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی