گاز طبیعی

Natural Gas
نرخ فعلی:: 5.105 -
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 5.105 -
واحد حجمی : Mmbtu
نرخ فعلی: : 5.105 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : Mmbtu
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
نفت برنت 75.34 ۲۷ شهریور - - 75.45 75.28 0 3.34 75.76 75.76
نفت خام (WTI) 71.82 ۲۷ شهریور - - 71.87 71.76 0 2.82 72.68 72.68
نفت خام (WTI ICE) 71.82 ۲۷ شهریور - - 71.89 71.78 0 3.82 72.36 72.36
نفت خام (E-Mini) 71.82 ۲۷ شهریور - - 71.875 71.775 0 2.82 72.675 72.675
بنزین (RBOB) 2.1157 ۲۷ شهریور - - 2.1195 2.1157 0 0.1157 2.1627 2.1627
گاز طبیعی (E-Mini) 5.105 ۲۷ شهریور - - 5.105 5.04 0 0.105 5.45 5.45
گازوییل (گوگرد پایین) 631.5 ۲۷ شهریور - - 633.75 631.5 0 31.5 635.75 635.75
نفت کوره 2.2064 ۲۷ شهریور - - 2.2064 2.2032 0 0.2064 2.2133 2.2133
اتانول 2.22 ۷ مرداد - - 2.22 2.22 0 - - -
ذغال سنگ (چین) 119.8 ۱۱ شهریور - - 120 119.8 0 0.2 - 120
ذغال سنگ (EUA) 49.97 ۱۴ خرداد - - 51.29 49.34 0 - - -
ذغال سنگ (ICE CSX) 151.72 ۲۷ شهریور - - 151.76 151.72 0 0.72 151.93 151.93
روغن پالم 1,007.75 ۲۶ شهریور - - 1,042.5 1,007.75 0 19.75 1,042.5 1,042.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی