گازوییل

London Gas Oil
نرخ فعلی:: 740.88 -
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 740.88 -
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 740.88 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی