گازوییل

London Gas Oil
نرخ فعلی:: 557.38 0.38
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 557.38 0.38
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 557.38 0.38
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۲۳:۵۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گازوییل 3.25 7.13 50.75 202.75 299.13 118.37

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 545 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.38 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 534 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.38 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 526 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.38 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 476 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81.38 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی