گازوییل

London Gas Oil
نرخ فعلی:: 629.63 0.16
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 629.63 0.16
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 629.63 0.16
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۳۲:۵۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گازوییل 1.25 32.50 57.75 90 301.75 50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 610 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.63 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 594 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35.63 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 595 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.63 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 568 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61.63 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی