گازوییل

London Gas Oil
نرخ فعلی:: 384.13 0
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 384.13 0
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 384.13 0
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۰:۲۸:۱۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گازوییل 0.25 10.50 70.75 67.88 187.25 181.62

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 378 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 356 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 339 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45.13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 351 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.44%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی